Hoang Xuan Vinh在机场踏足时说了些什么


2018-09-29 01:16:30

Hoang Xuan Vinh在机场踏足时说了些什么

8月14日晚,越南体育英雄Hoang Xuan Vinh在2016年里约奥运会上获得金牌和银牌后抵达河内内排国际机场

视频分享Hoang Xuan Vinh与粉丝的感受

文化,体育和旅游部长Nguyen Ngoc Thien祝贺英雄Hoang Xuan Vinh(照片:Le Minh Son /越南+)

上一篇 :“Hoang Xuan Vinh的胜利激励了国家”
下一篇 [照片] Hoang Xuan Vinh在亲戚的怀抱中ch咽